คอร์ดเพลง เขียนไขและวานิช ทั้งหมด


อดีต - เขียนไขและวานิช เข้าชม 4,224 ครั้ง
แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร - เขียนไขและวานิช เข้าชม 3,729 ครั้ง
สิบล้อที่หายไป - เขียนไขและวานิช เข้าชม 2,717 ครั้ง
บุญธรรม - เขียนไขและวานิช เข้าชม 1,905 ครั้ง
คิดถึง - เขียนไขและวานิช เข้าชม 1,846 ครั้ง
บูเดอช่า - เขียนไขและวานิช เข้าชม 1,693 ครั้ง
บทกวีไม่เก่ง - เขียนไขและวานิช เข้าชม 1,464 ครั้ง
จะพัก - เขียนไขและวานิช เข้าชม 909 ครั้ง
จดหมายจากใครคนหนึ่ง - เขียนไขและวานิช เข้าชม 636 ครั้ง
we - เขียนไขและวานิช เข้าชม 341 ครั้ง

ศิลปิน