คอร์ดเพลง เขียนไขและวานิช ทั้งหมด


แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร - เขียนไขและวานิช เข้าชม 2274 ครั้ง
อดีต - เขียนไขและวานิช เข้าชม 1943 ครั้ง
สิบล้อที่หายไป - เขียนไขและวานิช เข้าชม 1222 ครั้ง
บุญธรรม - เขียนไขและวานิช เข้าชม 1022 ครั้ง
บทกวีไม่เก่ง - เขียนไขและวานิช เข้าชม 847 ครั้ง
คิดถึง - เขียนไขและวานิช เข้าชม 500 ครั้ง
บูเดอช่า - เขียนไขและวานิช เข้าชม 416 ครั้ง
จดหมายจากใครคนหนึ่ง - เขียนไขและวานิช เข้าชม 130 ครั้ง

ศิลปิน